CS01 | Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluşturulmuştur.

Ön Koşul

Kapalı alanda güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlamak, kapalı alan ve yüksekte çalışma konusunda fiziksel ve ruhsal olarak uygun sağlık koşullarında olmak

Kimler Katılmalı?

Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları

Eğitim İçeriği

TEORİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alan Prosedürleri
Risk Değerlendirmesi
Kapalı Alan İş İzinleri
Yüksekte Çalışma İlkeleri
Kapalı Alan KKD Kullanımı Ve Kontrolü
Kurtarma Ekipmanları Tanıtımı
Ortam Ölçümleri
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
Acil Durum Planları
Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu
Giriş Olmadan Kurtarma
Tehlikeli Durumlarda İletişim
Kapalı Alan İçi ve Dış Alan Faaliyetleri

PRATİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alanlarda Gaz Ölçüm Cihazı Kullanımı
Atmosfer Test Ölçümü ve Gözlemi
Gaz Ölçüm Cihazı Için Temiz Hava Kalibrasyonu
Kapalı Alan Ekipmanları Kullanımı
Güvenli Tahliye
Mevcut Ekipman Üzerinde Çarpma Testi
Solunum Cihazı Kullanımı
Sedye Kullanımı

Kayıtlı: 10 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: Başlangıç

Hemen Teklif İsteyin