NA02 | Acil Durum Müdahele

İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

Öncelikle Acil Durum Ekipleri ve Sonrasında Tüm Katılımcılar

Eğitim İçeriği

Acil Durum Organizasyonu
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
Ekipler arası koordinasyon ve iletişim
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Haberleşme ve İletişim Yöntemi
Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması
Lojistik Destek Organizasyonu
Hasar Tespiti ve Halkla İlişkiler Yöntemi
Acil Durum Sonrası Yeniden Yapılanma

Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: Orta

Hemen Teklif İsteyin