Have a question?
Message sent Close

CSR | Confined Space Rescue

Created with the objectives of gaining the knowledge and skills to plan, execute and use the necessary equipment and equipment ... Show more
Instructor
Numeko Academy
12 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
H5

Created with the objectives of gaining the knowledge and skills to plan, execute and use the necessary equipment and equipment for the rescue team that will respond to an emergency in a confined area.

Prerequisite

To complete safe working trainings successfully in closed areas, to be physically and mentally appropriate in terms of working indoors and at height.

Who should attend?

All personnel engaged in indoor work, indoor work field control managers, authorized personnel performing measurements in closed and narrow spaces, and occupational safety experts who are responsible for indoor work

Educational content

Closed area plans and procedures

Risk assessment

Emergency and rescue planning

Closed work permits

Principles of working at height (Fall arrest)

Personal protective equipment to be used in confined spaces and its control

Rescue equipment definition and organization

Anchor point and selection

Indoor equipment

 • Rescue with five-piece mobile indoor rescue and access equipment
 • Tripod Setup
  • Equipment and materials used
  • Working safety with tripod

 

Rescue from the Confined Area

 • Transportation to the victim
 • The victim of the breathing apparatus
 • Dragging in a narrow space
 • Vertical stretcher packaging and removal
 • Horizontal stretcher packaging and extraction

CSR | Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma (İleri Düzey)

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma ... Show more
Instructor
Numeko Academy
12 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
H5

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluşturulmuştur.

Ön Koşul

Kapalı alanda güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlamak, kapalı alan ve yüksekte çalışma konusunda fiziksel ve ruhsal olarak uygun sağlık koşullarında olmak

Kimler Katılmalı?

Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları

Eğitim İçeriği

Kapalı alan plan ve prosedürleri
Risk değerlendirmesi
Acil durum ve kurtarma planlaması
Kapalı alan iş izinleri
Yüksekte çalışma ilkeleri (Düşüş durdurma)
Kapalı alanlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ve kontrolü
Kurtarma ekipmanları tanım ve organizasyonu
Ankraj noktası ve seçimi
Kapalı alan ekipmanı

 • Beş parçalı mobil kapalı alan kurtarma ve erişim ekipmanı ile kurtarma
 •  Tripod Kurulumu
  • Kullanılan ekipman ve malzemeler
  • Tripod ile çalışma güvenliği

Kapalı Alandan Kurtarma

 • Kazazedeye ulaşım
 • Kazazedeye solunum cihazı kuşandırma
 • Kapalı – dar alanda sürükleme
 • Dikey sedye paketleme ve çıkarma
 • Yatay sedye paketleme ve çıkarma