Eğitimler

Yüksekte Güvenli Çalışma
1 Gün
Üyelere özel
Eğitimin genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaları...
Orta
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 gün
Üyelere özel
Orta
1 gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konus...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşma...
Orta
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş...
Orta
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamak...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla Elektrikle ilgili...
Orta
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin...
Orta
1 Gün
Üyelere özel
Diğer Katagoriler
1 Gün
Üyelere özel
Çalışanlarımızın Yangın Güvenliği konusunda bilgilendirerek, Yangın esnasında doğru müdahale yöntemlerini öğretmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma...
Başlangıç
1 Gün
Üyelere özel
Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma
2 Gün
Üyelere özel
Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıla...
İleri
2 Gün
Üyelere özel
Yüksekte Güvenli Çalışma
1 Gün
Üyelere özel
Eğitimin genel amacı, yüksek de çalışan personelin iş sahasında oluşabilecek çeşitli durumlarla ilgili, kurtarma ve kaçış çalışmaları yapmaktır. Ka...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Yüksekte Güvenli Çalışma
1 Gün
Üyelere özel
Katılımcılar bu eğitimin sonunda Kişisel Düşüş Durdurucu Ekipmanların denetimi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır. Eğitimin içeriği...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Yüksekte Güvenli Çalışma
1 Gün
Üyelere özel
Eğitimin genel amacı daha önce Seviye 2 eğitimine katılmış ve başarıyla bitirmiş kişilerin teorik bilgi ve pratik yeteneklerinin bir sertifika ile ...
İleri
1 Gün
Üyelere özel
Yüksekte Güvenli Çalışma
2 Gün
Üyelere özel
Eğitimin genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaları...
Orta
2 Gün
Üyelere özel
Yüksekte Güvenli Çalışma
1/2 Gün
Üyelere özel
Bu kurs, katılanlara basit yüksekte çalışma aktivitelerinde, kişisel koruyucu donanımların ve ekipmanlarının nasıl kullanılacağını anlatmak amacıyl...
Başlangıç
1/2 Gün
Üyelere özel
Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma
1 Gün
Üyelere özel
Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıla...
Başlangıç
1 Gün
Üyelere özel