HS01 | Güvenli Yüksekte Çalışma 1. Seviye

Eğitimin genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı kategorilerdeki kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımına hakim olacaklardır. Ayrıca ekipmanların nasıl korunacağını ve basit muayene/denetleme yöntemlerini öğreneceklerdir.

Katılımcılara; eğitim boyunca düşüş koruma, iş konumlama ve kısıtlama konularında hem teorik hem pratik vasıflar kazandırılacaktır. Bu eğitimin anahtar sözcüğü bol pratiktir uygulamadır. Katılımcının geçici / kalıcı sistemler ve yapısal ankrajlarda tırmanış tekniklerinde kendilerini geliştirme şansları olacaktır. Ayrıca eğitim geçerli kurtarma teknikleri içeren bir demonstrasyon içerir.

Ön Koşul

Yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

Kimler Katılmalı?

Yüksekte çalışanlar, çalışmak için erişim yapanlar

Yüksekte çalışmak için ekipman desteğine ihtiyaç duyanlar (İple Erişim Hariç)

Eğer katılımcılar yüksekte kazazede kurtarma ile ilgili eğitim ihtiyaçları varsa, HS02 eğitimi tavsiye edilir

Eğitim İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
İş sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
Geçici yatay yaşam hatları
Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
Acil durum prosedürleri ve planlaması
Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
Kurtarma teknikleri demosu

Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: Orta

Hemen Teklif İsteyin