NA05 | Risk Değerlendirme

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar

Eğitim İçeriği

Risk Değerlendirme ile ilgili tanımlar
Mevzuat bilgilendirmesi
Tehlike ve Risk Analizi
Risk Değerlendirme Yöntemi Seçme
Risk Değerlendirme Hazırlama Süreci Yönetimi
Risk Değerlendirme Ekibinin Görevleri
Ekip Olarak Risk Değerlendirmesi Yapabilme
Uluslararası kabul görmüş risk değerlendirmesi yöntemleri

Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: İleri

Hemen Teklif İsteyin