NA08 | Tehlike Sınıflarına Göre İSG

Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

Tüm Çalışanlar

Eğitim İçeriği

Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
c) İşyeri temizliği ve düzeni
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları

Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
ç) İlkyardım

Teknik Konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
b) Elle kaldırma ve taşıma
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
d) Ekranlı araçlarla çalışma
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
ı) Tahliye ve kurtarma

Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: İleri

Hemen Teklif İsteyin