CSR | Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma (İleri Düzey)

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluşturulmuştur.

Ön Koşul

Kapalı alanda güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlamak, kapalı alan ve yüksekte çalışma konusunda fiziksel ve ruhsal olarak uygun sağlık koşullarında olmak

Kimler Katılmalı?

Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları

Eğitim İçeriği

Kapalı alan plan ve prosedürleri
Risk değerlendirmesi
Acil durum ve kurtarma planlaması
Kapalı alan iş izinleri
Yüksekte çalışma ilkeleri (Düşüş durdurma)
Kapalı alanlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ve kontrolü
Kurtarma ekipmanları tanım ve organizasyonu
Ankraj noktası ve seçimi
Kapalı alan ekipmanı

 • Beş parçalı mobil kapalı alan kurtarma ve erişim ekipmanı ile kurtarma
 •  Tripod Kurulumu
  • Kullanılan ekipman ve malzemeler
  • Tripod ile çalışma güvenliği

Kapalı Alandan Kurtarma

 • Kazazedeye ulaşım
 • Kazazedeye solunum cihazı kuşandırma
 • Kapalı – dar alanda sürükleme
 • Dikey sedye paketleme ve çıkarma
 • Yatay sedye paketleme ve çıkarma

Kayıtlı: 12 öğrenci
Süre: 2 Gün
Seviye: İleri

Hemen Teklif İsteyin