Have a question?
Message sent Close

EKED(LOTO)

Instructor
Onur Ataman
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
LOTO Tags[26]

Training Content: The theoretical and practical parts of the training progress simultaneously.

 • What is Eked-Loto?
 • The purpose of the Eked-Loto system
 • Types of hazardous energy and control
 • Zero energy state
 • Legal regulations and international standards for the Eked-Loto system
 • Eked-Loto system components and creation of the Eked-Loto system
 • Eked-Loto procedures and visual instructions
 • Employees working under the Eked-Loto system, critical tasks and responsibilities, and employee training
 • Eked-Loto isolation devices (lockable and non-lockable devices)
 • Eked-Loto application devices (locks, multipliers, valve group locking devices, electrical group locking devices, group locking devices, Eked-Loto stations, and tags)
 • Eked-Loto application steps (energy cutting and energy supply)
 • Deactivating Eked-Loto applications
 • Individual Eked-Loto applications
 • Group Eked-Loto applications
 • Management of subcontractors (subcontractors) within the Eked-Loto coverage
 • Shift change and management in Eked-Loto applications
 • Eked-Loto system audits
 • Eked-Loto equipment applications

EKED(LOTO)

Instructor
Numeko Academy
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
LOTO Tags[26]

Eğitim İçeriği: Eğitim teorik ve uygulama kısımları eş zamanlı olarak ilerlemektedir.

 

 • Eked-Loto nedir?
 • Eked-Loto sisteminin amacı
 • Tehlikeli enerji tipleri ve kontrolü
 • Sıfır enerji durumu
 • Eked-Loto sisteminde yasal mevzuat ve uluslararası standartlar
 • Eked-Loto sistem bileşenleri ve Eked-Loto sisteminin oluşturulması
 • Eked-Loto prosedürleri ve görsel talimatları
 • Eked-Loto kapsamında çalışanlar, kritik görev ve sorumluluklar ve çalışanların eğitimi
 • Eked-Loto izolasyon cihazları (Kilitlenebilir ve kilitlenemeyen cihazlar)
 • Eked-Loto uygulama cihazları (Kilitler, çoklayıcılar, vana grubu kilitleme cihazları, elektrik grubu kilitleme cihazları, grup kilitleme cihazları, Eked-Loto istasyonları ve etiketler)
 • Eked-Loto uygulama adımları (Enerji kesme ve enerji verme)
 • Eked-Loto uygulamalarının devre dışı bırakılması
 • Bireysel Eked-Loto uygulamaları
 • Grup Eked-Loto uygulamaları
 • Eked-Loto kapmasında alt işveren (taşeron) yönetimi
 • Eked-Loto uygulamalarında vardiya değişimi ve yönetimi
 • Eked-Loto sistem denetimi
 • Eked-Loto ekipman uygulamaları