Have a question?
Message sent Close

HS0 | Yüksekte Çalışma Eğitimi Bilinçlendirme

Bu kurs, katılanlara basit yüksekte çalışma aktivitelerinde, kişisel koruyucu donanımların ve ekipmanlarının nasıl kullanılacağını anlatmak amacıyla dizayn edilmiştir.
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
sinif_1-1-1024x683

Bu eğitim, katılanlara basit yüksekte çalışma aktivitelerinde, kişisel koruyucu donanımların ve ekipmanlarının nasıl kullanılacağını anlatmak amacıyla dizayn edilmiştir.

Ön Koşul

Makul seviyede fit olmak

Kimler Katılmalı?

Erişimin kolay olduğu, ankraj noktalarının açıkça seçilebildiği, düşük risk ortamında çalışanlar.

Eğitimin Amacı

Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
Ana kanun ve standartlar
Tehlike ve risk tespiti
Çalışma sahasındaki güvenli alanları belirlemek
Güvenli çalışma pratikleri

HS0 | Working at Height Training & Awareness

This course is designed to explain to participants how to use personal protective equipment and equipment in simple working at height activities.
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
sinif_1-1-1024x683

This course is designed to explain to participants how to use personal protective equipment and equipment in simple working at height activities.

Prerequisite

To be reasonably fit

Who should attend?

Those working in low risk environment where access is easy and anchorage points can be clearly selected.

Objective of the Course

Dangers of working at height
Main laws and standards
Hazard and risk detection
Identify safe areas in the workplace
Safe working practices