Have a question?
Message sent Close

HS01 | Güvenli Yüksekte Çalışma 1. Seviye

Kursun genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı kategorilerdeki ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
sinif_2-1024x662

Eğitimin genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı kategorilerdeki kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımına hakim olacaklardır. Ayrıca ekipmanların nasıl korunacağını ve basit muayene/denetleme yöntemlerini öğreneceklerdir.

Katılımcılara; eğitim boyunca düşüş koruma, iş konumlama ve kısıtlama konularında hem teorik hem pratik vasıflar kazandırılacaktır. Bu kursun anahtar sözcüğü bol pratiktir uygulamadır. Kursiyerler geçici / kalıcı sistemler ve yapısal ankrajlarda tırmanış tekniklerinde kendilerini geliştirme şansları olacaktır. Ayrıca kurs geçerli kurtarma teknikleri içeren bir demonstrasyon içerir.

Ön Koşul

Yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

Kimler Katılmalı?

Yüksekte çalışanlar, çalışmak için erişim yapanlar

Yüksekte çalışmak için ekipman desteğine ihtiyaç duyanlar (İple Erişim Hariç)

Eğer katılımcılar yüksekte kazazede kurtarma ile ilgili eğitim ihtiyaçları varsa, HS02 eğitimi tavsiye edilir

Eğitim İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
İş sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
Geçici yatay yaşam hatları
Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
Acil durum prosedürleri ve planlaması
Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
Kurtarma teknikleri demosu

HS01 | Working at Height – Level 1

The general aim of the course is to learn how to use personal protective equipment in different work conditions. Participants ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
sinif_2-1024x662

The general aim of the course is to learn how to use personal protective equipment in different work conditions. Participants will master the dangers of working at heights, general regulations, the use of personal protective equipment in different categories. They will also learn how to protect equipment and simple inspection / inspection methods.

Trainees will be gained both theoretical and practical skills during the course in terms of fall protection, job positioning and restriction. The keyword of this course is practical and abundant. Trainees will have the chance to improve themselves in climbing techniques in temporary / permanent systems and structural anchors. The course also includes a demonstration with valid recovery techniques.

Prerequisite

Being physically and mentally fit, reasonably fit to work at height

Who should attend?

Those working at height, and who have access to work at height
Those who need equipment support to work at height (Excluding Rope Access)
HS02 training is recommended if participants have training needs related to casualty rescue at height.

Educational Content

Occupational health and safety regulations
Dangers of working at height
How to access the hazardous area and provide effective control
The use, clothing, features and limitations of PPE
Visual inspection and liquidation requirements of PPE
Job restriction, job positioning and fall protection techniques
Anchor point selection and control
Climbing practice using permanent lifeline on vertical stairs
Climbing practice using twin lanyards on vertical stairs
Drawstring temporary fall arrest systems
Use of personal rewind lifelines
Temporary horizontal lifeline
Asılı travmayı anlama ve başa çıkma
Acil durum prosedürleri ve planlama
Kurtarma ekipmanının özellikleri ve sınırlamaları
İyileşme tekniklerinin gösterilmesi