Have a question?
Message sent Close

HS03 | Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye Yenileme

Kursun genel amacı daha önce Seviye 2 kursuna katılmış ve başarıyla bitirmiş kişilerin teorik bilgi ve pratik yeteneklerinin bir sertifika ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Img-HS03-1

Eğitimin genel amacı daha önce Seviye 2 eğitimine katılmış ve başarıyla bitirmiş kişilerin teorik bilgi ve pratik yeteneklerinin bir sertifika ile tazelemesidir. Eğitim Seviye 2 eğitimi ile aynı müfredata sahiptir. Bunlara ek olarak eğitimde, katılımcıların HS02 eğitimlerinde gerekli olan pratik alıştırmalara ve teorik değerlendirmelere odaklanılmaktadır.

Ayrıca eğitim de güncel kanun, prosedür ve ekipmanlara da yoğunlaşılır. Bu eğitim HS01 sertifikasına sahip bir personelin HS02 sertifikası almasına hak tanımaz. HS01 sertifikasına sahip bir kişi HS01 eğitimine tekrar katılmalıdır.

Ön Koşul

Hala geçerli bir HS02 yüksekte çalışma sertifikasına sahip olmak, yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

Kimler Katılmalı?

HS02 yüksekte çalışma eğitimine ihtiyacı olan kişiler

Eğitim İçeriği

Ülke standartlarına göre İŞ Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma standartları
Yüksekte çalışma tehlikeleri
Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
İŞ sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
Geçici yatay yaşam hatları
Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
Acil durum prosedürleri ve planlaması
Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
Ulaşılabilir durumdaki askıda kalmış kazazedeyi kurtarma senaryoları

HS03 | Working at Height – Level 2 Refresh

The overall aim of the course is to refresh the theoretical knowledge and practical abilities of people who have previously ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Img-HS03-1

The overall aim of the course is to refresh the theoretical knowledge and practical abilities of people who have previously attended Level 2 and successfully completed them with a certificate. The course has the same curriculum as Level 2 training. In addition, the training focuses on the practical exercises and theoretical assessments required in the HS02 training of the participants.

The course also concentrates on current laws, procedures and equipment. This course does not qualify an HS01 certified personnel to be HS02 certified. A person with HS01 certification must rejoin HS01 training.

Prerequisite

Having a valid HS02 elevation certificate still, being physically and spiritually fit, reasonably fit to work at height

Who should attend?

People who need HS02 height training

Course Content (Repetition of Information):

Occupational Health and Safety by country standards
Labor standards
Working at heights
How to access the hazardous area and provide effective control
The use, clothing, features and limitations of PPE
Visual inspection and liquidation requirements of PPE
Job restriction, job positioning and fall protection techniques
Anchor point selection and control
Climbing practice using permanent lifeline on vertical stairs
Climbing practice using vertical lanyards on vertical stairs
Drawstring temporary fall arrest systems
Use of personal rewind lifelines
Temporary horizontal lifeline
Understanding and dealing with the hanging trauma
Emergency procedures and planning
Features and limitations of rescue equipment
Accessible suspended survivor recovery scenarios