Have a question?
Message sent Close

HS04 | Kişisel Düşüş Durdurma Ekipmanları Denetim

Katılımcılar bu kursun sonunda Kişisel Düşüş Durdurucu Ekipmanların denetimi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır. Kursun içeriği olarak; kanunlar, ... Show more
Instructor
Numeko Academy
12 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
hs04_1-1024x715

Katılımcılar bu eğitimin sonunda Kişisel Düşüş Durdurucu Ekipmanların denetimi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır. Eğitimin içeriği olarak; kanunlar, standartlar, görev ve sorumluluklar, ekipman etkiletme, ana dokümantasyon ve kaynaklar, kayıt tutma, takip sistemi, muayene tipleri, tekstil ve metal ekipman testleri, depolama ve tasfiye gereksinimlerini kapsar.

Ön Koşul

Muayene edilecek ekipmanların kullanım bilgisine sahip ve güncel bir yüksekte çalışma eğitimi almış olmak

Kimler Katılmalı?

Yüksekte çalışma bilincine sahip ve ekipmanları aktif kullananlar

Eğitim İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
Görev ve sorumluluklar
Yararlı doküman, form ve kaynaklar
Muayene ve kayıt tutma prosedürleri
Muayene tipleri
Ekipman tipleri; genel güvenlik, tırmanış, iple erişim, kurtarma vs.
Tekstil ekipmanlarının muayene yöntemleri
Metal ekipmanlarının muayene yöntemleri
Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular – Muayene limitleri
Ekipman bakımı / Depolaması / Tasfiyesi

HS04 | Personal Fall Protection Equipments Supervision

At the end of this course, participants will have the necessary knowledge and experience for the supervision of Personal Fall ... Show more
Instructor
Numeko Academy
12 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
hs04_1-1024x715

At the end of this course, participants will have the necessary knowledge and experience for the supervision of Personal Fall Arrest Equipment. As the content of the course; covers laws, standards, duties and responsibilities, equipment influence, main documentation and resources, record keeping, tracking system, inspection types, textile and metal equipment testing, storage and disposal requirements.

Prerequisite

To have the knowledge of using the equipment to be examined and to be trained at a current altitude.

Who should attend?

Those who are conscious of working at height and who use equipment actively

Educational content

Occupational health and safety regulations
Duties and responsibilities
Useful documents, forms and resources
Inspection and record keeping procedures
Inspection types
Equipment types; general security, climbing, rope access, rescue etc.
Inspection methods of textile equipment
Inspection methods of metal equipment
Rewind Fall Arresters – Inspection limits
Equipment maintenance / Storage / Disposal