HS07 | Güvenli Yüksekte Kurtarma

Kursun genel amacı, yüksek de çalışan personelin iş sahasında oluşabilecek çeşitli durumlarla ilgili, kurtarma ve kaçış çalışmaları yapmaktır. Kursiyerlere acil bir durumda, kurtarmaya başlamadan önce olası bütün seçeneklerin değerlendirilmesi öğretilir. Bu kurs da öğretilen teknikler, kolay uygulanabilir ve hatırlanabilir, kazazede ile kurtarıcıyı tehlikeye atmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kurs, kazazedeyi indirme ve kaldırma tekniklerine odaklanmıştır fakat ip inişi kurtarmaları dâhil edilmemiştir. Ek olarak katılımcılar, kazazedeyi yüksek bir bina, platform veya yapıdan, bir ekipmandan acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmeyi öğrenirler.

Ön Koşul

Bu kursa katılacaklar yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmalıdır. Gerekli yüksekte çalışma eğitimlerine sahip, kullanılacak ekipmana aşina olmalıdırlar.

Kimler Katılmalı?

Kursa kişisel koruyucu donanımlar (emniyet kemeri, lanyard, vs.) kullanan ve çatı, fabrika, kule, iskele gibi çeşitli endüstrilerde görev alan çalışanların katılması amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

Kurtarma için genel gereksinimler
Kurtarma planı ve risk değerlendirmesi
Acil durum prosedürleri
Kazazede ile ilgilenmek, askıda kalma travması
Kurtarma ekipmanlarının karakterleri ve limitleri
Ekipman gözle muayenesi ve bakımı
Bilinci yerindeki kazazedeyi kurtarma
Bilinci kapalı kazazedeyi kurtarma
Erişilebilen ve erişilemeyen kazazede kurtarma
Kurtarma esnasında engelleri aşma
Yüksekten acil durum kaçışı

Favorilere Ekle
Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: İleri

Hemen Teklif İsteyin