Have a question?
Message sent Close

HS07 | Working at Height – Rescue

The general aim of the course is to carry out rescue and escape studies related to various situations that may ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Img-HS07-1

The general aim of the course is to carry out rescue and escape studies related to various situations that may occur in the field of work of the highly employed personnel. Trainees are taught in an emergency to evaluate all possible options before starting rescue. The techniques taught in this course are designed to be easily applied and remembered, so as not to endanger the survivor and the rescuer.

The course focuses on techniques for lowering and removing the casualty, but rope landing rescues are not included. In addition, participants learn to safely evacuate the victim from a high-rise building, platform or structure, equipment in an emergency.

Prerequisite

Those attending this course must be physically and spiritually fit, reasonably fit to work at height. They must be familiar with the equipment to be used, with the required height training.

Who should attend?

The course is intended to include employees who use personal protective equipment (seat belts, lanyards, etc.) and who work in various industries such as roof, factory, tower, pier.

Educational content

General requirements for recovery
Rescue plan and risk assessment
Emergency procedures
Dealing with casualty, hanging trauma
Characters and limits of rescue equipment
Equipment visual inspection and maintenance
Rescue the conscious victim
Recovering an unconscious casualty
Accessible and inaccessible survivor recovery
Overcoming obstacles during recovery
Emergency escape from a height

HS07 | Güvenli Yüksekte Kurtarma

Kursun genel amacı, yüksek de çalışan personelin iş sahasında oluşabilecek çeşitli durumlarla ilgili, kurtarma ve kaçış çalışmaları yapmaktır. Kursiyerlere acil ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Img-HS07-1

Eğitimin genel amacı, yüksek de çalışan personelin iş sahasında oluşabilecek çeşitli durumlarla ilgili, kurtarma ve kaçış çalışmaları yapmaktır. Katılımcılara acil bir durumda, kurtarmaya başlamadan önce olası bütün seçeneklerin değerlendirilmesi öğretilir. Bu eğitimde öğretilen teknikler, kolay uygulanabilir ve hatırlanabilir, kazazede ile kurtarıcıyı tehlikeye atmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğitim, kazazedeyi indirme ve kaldırma tekniklerine odaklanmıştır fakat ip inişi kurtarmaları dâhil edilmemiştir. Ek olarak katılımcılar, kazazedeyi yüksek bir bina, platform veya yapıdan, bir ekipmandan acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmeyi öğrenirler.

Ön Koşul

Bu eğitime katılacaklar yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmalıdır. Gerekli yüksekte çalışma eğitimlerine sahip, kullanılacak ekipmana aşina olmalıdırlar.

Kimler Katılmalı?

Eğitime kişisel koruyucu donanımlar (emniyet kemeri, lanyard, vs.) kullanan ve çatı, fabrika, kule, iskele gibi çeşitli endüstrilerde görev alan çalışanların katılması amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

Kurtarma için genel gereksinimler
Kurtarma planı ve risk değerlendirmesi
Acil durum prosedürleri
Kazazede ile ilgilenmek, askıda kalma travması
Kurtarma ekipmanlarının karakterleri ve limitleri
Ekipman gözle muayenesi ve bakımı
Bilinci yerindeki kazazedeyi kurtarma
Bilinci kapalı kazazedeyi kurtarma
Erişilebilen ve erişilemeyen kazazede kurtarma
Kurtarma esnasında engelleri aşma
Yüksekten acil durum kaçışı