Have a question?
Message sent Close

NA01 | Fire Safety

It is the Numeko Academy Training Program, which aims to inform our employees about Fire Safety, to teach correct intervention ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na01_1

It is the Numeko Academy Training Program, which aims to inform our employees about Fire Safety, to teach correct intervention methods during fire, and to provide a healthy and safe working environment.

Who should attend?

Employees in less dangerous, dangerous and very dangerous works within the scope of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, Regulation on the Procedures and Principles of Employee Occupational Health and Safety Training

Educational content

Definition and formation of combustion
Combustion Conditions
Combustion Types
Results of Combustion
Fire formation
fire classes
fire stages
fire causes and precautions
fire extinguishing principles and extinguishers
Automatic Fire Detection and Automatic Fire Extinguishing Systems
Emergency Exit Direction Signs, Signs, Floodlights and Doors
Things to Do After Fire

NA01 | Temel Yangın Güvenliği

Çalışanlarımızın Yangın Güvenliği konusunda bilgilendirerek, Yangın esnasında doğru müdahale yöntemlerini öğretmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na01_1

Çalışanlarımızın Yangın Güvenliği konusunda bilgilendirerek, Yangın esnasında doğru müdahale yöntemlerini öğretmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlii Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar

Eğitim İçeriği

Yanmanın tanımı ve oluşumu
Yanmanın Koşulları
Yanma Çeşitleri
Yanmanın Sonuçları
Yangın oluşumu
yangın sınıfları
yangın evreleri
yangın sebepleri ve önlemleri
yangın söndürme prensipleri ve söndürücüleri
Otomatik Yangın Algılama ve Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
Acil Çıkış Yön Levhaları, İşaretleri, Işıklandırmaları ve Kapılar
Yangın Sonrası Yapılacaklar