Have a question?
Message sent Close

NA02 | Emergency Preparedness

It is the Numeko Academy Training Program created with the aim of raising the awareness of the participants about the ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-4503767-skyline-l-1024x683

It is the Numeko Academy Training Program created with the aim of raising the awareness of the participants about the precautions and practices to be taken before the event occurs in the possible emergency situations in the workplaces, ensuring management at the time of the event, effective reporting and ensuring healthy recycling.

Who Should Attend

Emergency Teams and Then All Participants

Educational content:

Emergency Organization
Establishing Emergency Teams
Inter-team coordination and communication
Duties, Powers and Responsibilities
Communication and Communication Method
Preparation of Emergency Scenarios
Logistics Support Organization
Damage Determination and Public Relations Method
Restructuring After Emergency

NA02 | Acil Durum Müdahele

İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-4503767-skyline-l-1024x683

İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin raporlama ve sağlıklı geri dönüşümün sağlanması yönünde yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

Öncelikle Acil Durum Ekipleri ve Sonrasında Tüm Katılımcılar

Eğitim İçeriği

Acil Durum Organizasyonu
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
Ekipler arası koordinasyon ve iletişim
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Haberleşme ve İletişim Yöntemi
Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması
Lojistik Destek Organizasyonu
Hasar Tespiti ve Halkla İlişkiler Yöntemi
Acil Durum Sonrası Yeniden Yapılanma