Have a question?
Message sent Close

NA04 | Sling and Pointer Training

Numeko Academy Training Program, which aims to provide a healthy and safe environment in workplaces, to reduce occupational accidents, to ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na04_1

Numeko Academy Training Program, which aims to provide a healthy and safe environment in workplaces, to reduce occupational accidents, to inform employees about their legal rights and responsibilities, and to create an efficient work environment by teaching the occupational risks they face and the measures to be taken against these risks.

Who Should Attend?

Technical and field personnel working in less dangerous, dangerous and very dangerous works within the scope of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, the Regulation on the Procedures and Principles of Employee Occupational Health and Safety Training

Educational content

Information on Legislation
Business Planning
Content of Equipment Used
Load Lifting Equipment
Basic Load Operations
Load Binding Techniques
Load Lift Operation Management
Slinger Duties

NA04 | İşaretçi Sapancı

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na04_1

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğreterek verimli bir iş ortamı yaratmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan teknik, saha personeli

Eğitim İçeriği

Mevzuat Hakkında Bilgilendirme
İş Planlaması
Kullanılan Ekipmanların İçeriği
Yük Kaldırma Ekipmanları
Temel Yük Kaldırma Operasyonları
Yük Bağlama Teknikleri
Yük Kaldırma Operasyon Yönetimi
Sapancaların Görevleri