Have a question?
Message sent Close

NA06 | HSE Employee Representatives

It is the Numeko Academy Training Program created on the issues of occupational health and safety of employee representatives, in ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na06_1

It is the Numeko Academy Training Program created on the issues of occupational health and safety of employee representatives, in accordance with the communiqué regarding the qualifications and selection procedures and principles of the employee representative regarding Occupational Health and Safety.

Who Should Attend?

All Employee Representatives

Educational content

Duties and responsibilities of the representative working under the OHS Law and Regulations
The employee representative’s relationship with the occupational safety specialist and the workplace doctor, which duties the employee representative participates in occupational safety in businesses
Employee representative should make suggestions to follow in the enterprises
Issues Employee representative must keep records and inform employees
Documents, documents and studies that employee representatives should follow
Employee representative’s legal rights and responsibilities of employees What are the duties and responsibilities of the employee representative towards the employees
Employee representative’s legal rights and responsibilities of employees What are the duties and responsibilities of the employee representative towards the employees

NA06 | Çalışan Temsilcileri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
na06_1

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

Tüm Çalışan Temsilcileri

Eğitim İçeriği

İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları
Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır
Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken
Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi
Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar
Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Çalışan temsilcisinin, çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir
Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Çalışan temsilcisinin, çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir