Have a question?
Message sent Close

NA07 | OHS Committee Members

It is the Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness about the importance of occupational health and safety ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-6252039-web-and-seo-analytics-concept-m

It is the Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness about the importance of occupational health and safety culture, teamwork and preventive approach in creating a healthy and safe working environment by informing the occupational health and safety committee members about their duties, powers and responsibilities.

Who Should Attend

Occupational health and safety committee members and their substitutes

Educational content

Duties and powers of the Board
National legislation and standards on occupational health and safety issues
Common causes of work accidents and dangerous cases
The basic principles of occupational hygiene
Communication techniques
Emergency measures
Occupational diseases
Special risks for workplaces
Risk assessment

NA07 | İSG Kurul Üyeleri

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş ... Show more
Instructor
Numeko Academy
15 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
photodune-6252039-web-and-seo-analytics-concept-m

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Kimler Katılmalı?

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri

Eğitim İçeriği

Kurulun görev ve yetkileri
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
İş hijyeninin temel ilkeleri
İletişim teknikleri
Acil durum önlemleri
Meslek hastalıkları
İşyerlerine ait özel riskler
Risk değerlendirmesi