Have a question?
Message sent Close

NA09 | İskele Kurulum ve Güvenli Çalışma Eğitimi

Instructor
Numeko Academy
7 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Layher-Ireland-Cork-Scaffolding-training-20160427_134514-624x624

Bu Eğitim LAYHER Türkiye işbirliği ile verilmektedir. İskele sistemlerinin güvenli ve doğru bir şekilde kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı?

İskele kurulum, söküm ve çalışma yapan kişiler

Eğitim İçeriği

GENEL KONULAR

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İskele türleri, kullanım alanları
İskele kurma ve sökme konusundaki temel ilkeler
İskele üzerinde çalışırken dikkat edilecek kurallar
Düşmelere karşı alınacak önlemler
Doğru montaj teknikleri
Risk değerlendirmesi ve yönetimi
İskele stabilitesinin korunması
Güvenli erişim metodları
Taşıma kapasitesinin hesaplanması

UYGULAMA KONULARI

Kurulum planının hazırlanması
İskele kurulum ve söküm
İskele üzerinde güvenli çalışma

NA09 | Scaffolding Installation and Safe Work Training

Instructor
Numeko Academy
7 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Layher-Ireland-Cork-Scaffolding-training-20160427_134514-624x624

This training is provided in cooperation with Turkey LAYHER. It is aimed to teach the safe and correct use of scaffolding systems.

Who Should Attend?

People who are engaged in scaffolding installation and dismantling.

Educational content

GENERAL SUBJECTS

Information on labor legislation
Legal rights and responsibilities of employees
Scaffolding types, usage areas
Basic principles of scaffolding and dismantling
Rules to be observed when working on scaffolding
Measures to be taken against falls
Correct assembly techniques
Risk assessment and management
Preserving scaffolding stability
Secure access methods
Calculation of payload

APPLICATION ISSUES

Preparation of the installation plan
Scaffolding installation and dismantling
Safe working on scaffolding