HS03 | Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye Yenileme

Eğitimin genel amacı daha önce Seviye 2 eğitimine katılmış ve başarıyla bitirmiş kişilerin teorik bilgi ve pratik yeteneklerinin bir sertifika ile tazelemesidir. Eğitim Seviye 2 eğitimi ile aynı müfredata sahiptir. Bunlara ek olarak eğitimde, katılımcıların HS02 eğitimlerinde gerekli olan pratik alıştırmalara ve teorik değerlendirmelere odaklanılmaktadır.

Ayrıca eğitim de güncel kanun, prosedür ve ekipmanlara da yoğunlaşılır. Bu eğitim HS01 sertifikasına sahip bir personelin HS02 sertifikası almasına hak tanımaz. HS01 sertifikasına sahip bir kişi HS01 eğitimine tekrar katılmalıdır.

Ön Koşul

Hala geçerli bir HS02 yüksekte çalışma sertifikasına sahip olmak, yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

Kimler Katılmalı?

HS02 yüksekte çalışma eğitimine ihtiyacı olan kişiler

Eğitim İçeriği

Ülke standartlarına göre İŞ Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma standartları
Yüksekte çalışma tehlikeleri
Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
İŞ sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
Geçici yatay yaşam hatları
Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
Acil durum prosedürleri ve planlaması
Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
Ulaşılabilir durumdaki askıda kalmış kazazedeyi kurtarma senaryoları

Kayıtlı: 15 öğrenci
Süre: 1 Gün
Seviye: İleri

Hemen Teklif İsteyin