Have a question?
Message sent Close

CS01 | Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma ... Show more
Instructor
Numeko Academy
10 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
H5

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluşturulmuştur.

Ön Koşul

Kapalı alanda güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlamak, kapalı alan ve yüksekte çalışma konusunda fiziksel ve ruhsal olarak uygun sağlık koşullarında olmak

Kimler Katılmalı?

Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları

Eğitim İçeriği

TEORİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alan Prosedürleri
Risk Değerlendirmesi
Kapalı Alan İş İzinleri
Yüksekte Çalışma İlkeleri
Kapalı Alan KKD Kullanımı Ve Kontrolü
Kurtarma Ekipmanları Tanıtımı
Ortam Ölçümleri
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
Acil Durum Planları
Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu
Giriş Olmadan Kurtarma
Tehlikeli Durumlarda İletişim
Kapalı Alan İçi ve Dış Alan Faaliyetleri

PRATİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alanlarda Gaz Ölçüm Cihazı Kullanımı
Atmosfer Test Ölçümü ve Gözlemi
Gaz Ölçüm Cihazı Için Temiz Hava Kalibrasyonu
Kapalı Alan Ekipmanları Kullanımı
Güvenli Tahliye
Mevcut Ekipman Üzerinde Çarpma Testi
Solunum Cihazı Kullanımı
Sedye Kullanımı

CS01 | Confined Space Safety Training

Created with the objectives of gaining the knowledge and skills to plan, execute and use the necessary equipment and equipment ... Show more
Instructor
Numeko Academy
10 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
H5

Created with the objectives of gaining the knowledge and skills to plan, execute and use the necessary equipment and equipment for the rescue team that will respond to an emergency in a confined area.

Prerequisite

To complete safe working trainings successfully in closed areas, to be physically and mentally appropriate in terms of working indoors and at height.

Who should attend?

All personnel engaged in indoor work, indoor work field control managers, authorized personnel performing measurements in closed and narrow spaces, and occupational safety experts who are responsible for indoor work

Educational content

THEORETICAL – 1/2 Day (4 Hours)

Confined Space Procedures
Risk assessment
Confined Space Work Permits
Working at Height Principles
Indoor PPE Use and Control
Rescue Equipment Presentation
Ambient Measurements
Safe Working in Confined Spaces
Emergency Plans
Organization of Rescue Services
Recovery Without Login
Communication in Dangerous Situations
Indoor and Outdoor Activities

PRACTICAL – 1/2 Day (4 Hours)

Use of Gas Meter in Closed Areas
Atmosphere Test Measurement and Observation
Fresh Air Calibration for Gas Meter
Indoor Equipment Use
Safe Evacuation
Impact Test on Existing Equipment
Use of Respirators
Use of Stretcher