MN01 – Etkili İletişim Stratejileri

Kişiler arası çatışma kaçınılmaz bir yaşam olgusudur ve gerek kurumsal gerekse bireysel ilişkilere kadar hemen hemen her alanda ortaya çıkabilir. Çözümlenmeyen çatışmanın en belirgin sonucu her alanda gerek kişisel gerekse toplu stres seviyesini arttırması, buna karşılık verimliliği ve yaşam kalitesini düşürmesidir. Gerek kurumsal üst-ast ilişkilerinde gerekse sosyal iletişimde çatışma çözümlemeyi öğrenmek, sağlıklı bir sosyal ortamın korunması için de, verimlilik için de büyük öneme sahiptir.

Kişisel ya da ilişkisel çatışmalar genellikle kimlik ya da benlik algısı ya da sadakat, güven ihlali, ihanete uğrama algısı veya saygısızlık gibi kişiler arası ilişkinin bireysel yönleri ile ilgilidir. Kurumsal çatışmalar hedefler, yapılar, prosedürler ve operasyonel araçlar gibi kurumsal örgütlenme ögelerinin birey üzerindeki etkileriyle ortaya çıkarlar. Çıkar çatışmaları ise toplum veya kurum içinde zaman, finans, mekan gibi kaynakların nasıl dağıtıldığına ilişkindir, şiddet ve yoğunlukları göreceli faktörlere bağlıdır.

Çatışma çözmedeki ana zorluk, analiz ve çözümlemenin tarafların sözel iletişimine bağımlı oluşudur. Halbuki insan iletişiminin çok büyük bir bölümü sözsüz iletişimden oluşur ve var olan sözel iletişim ise çoğu zaman ‘açıkça söylenmesi o an için bireye daha uygun gelmeyen’ içerik nedeniyle eksik bilgi sunar.

Bu program birey, mikro topluluk ve makro topluluk ilişkiselliğini çatışma kökeni ve türü bazında analiz edebilme, sözel iletişimdeki alt metinleri okuyabilme, yönetici, çalışan veya sosyal birey katmanlarında analiz ve çözümleme için doğru stratejileri seçme ve uygulama yetilerini kazandırmayı hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey yöneticileri katılabilir. En az 5 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

İletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim yöneticilere özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Kişisel yönetim

 • Zihnin buzdağı
 • Beynin yapısı
 • Limbik Sistem
 • Öğrenme mekanizması
 • Duygusal Hafıza
 • Kişilik profilleri
 • Gözlemle kişilik profilleme

2. İletişim Yönetimi

 • İletişimin kuralları
 • Dinleme
 • Soru sorma
 • Maslow-Herzberg Motivasyon modelleri
 • Baskı Altında Davranış
 • Özgüvenli Tavır – ‘Assertiveness’
 • İknanın psikolojisi
 • Kişilik profillerine göre ikna
 • NLP EAC, vücut dili ve duygudurum izleme
 • NLP Sözel alt metin okuma
 • Dinlemenin kanalları
 • Çatışma yönetiminde ben dili modeli
 • Hayır diyebilmek
 • Fark yaratma ve handikap ilkesi

3. Sözsüz iletişim

 • Sözel bellek mekanizması
 • Hayatta kalma içgüdüsü ve fiziksel refleksler
 • Hayatta kalma içgüdüsü ve psikolojik refleksler
 • Semantik ayrıştırma teknikleri
 • Temel NLP sözel ayrıştırma teknikleri
 • Vücut dili: doğrular ve yanlışlar
 • Mikro mimik okuma

4. İçsel ve dışsal çatışma yönetimi

 • Kaçınmanın mekaniği
 • Üste çıkma eğilimi psikolojisi
 • Savunmacılığın psikolojisi
 • Kontrol eğilimi psikolojisi
 • Pasif-agresif eğilim psikolojisi
 • Stres altında davranış değişikliği
 • Tepeden bakma psiklojisi
 • Gerekçe hazırlama psikolojisi
 • Davranış profiline yansımalar
 • Bireysel ve iletişimsel farkındalık
 • İkilem problemi – Oyun teorisi
 • Pazarlık teorisi ve çatışma çözümleme

Uygulama Kapsamı

 • Vaka analizleri
 • Bireysel geri bildirim ve değerlendirmeler
 • Kapanış
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 8 öğrenci
Süre: 3 Gün
Seviye: Başlangıç

Hemen Teklif İsteyin