Have a question?
Message sent Close

MN02 – Satış Yönetimi

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve ... Show more
Instructor
Numeko Academy
1 Student enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve hizmete sahip olsanız bile, müşterinin bundan haberi yoksa bunlar hiç bir işe yaramaz. Satış ve pazarlamanın gün geçtikçe birbirinden ayrılmaz hale geldiği, hızla sanalleşmekte olan bir piyasada yüzyıllardır değişmeyen tek gerçek, satış yapmanın hala dünyanın en zor işlerinden biri olduğu. Bugün satın alma kararları ister insanlar tarafından, ister gelişmiş uygulama yazılımları tarafından verilsin, satış konusunda günümüzle geçmişin bir başka değişmeyen ortak yanı da, satılan şeyin ürün veya hizmetin kendisi değil, müşteride yarattığı değer olduğu gerçeği.

Bunun yansıra her gün biraz daha karmaşıklaşan müşteri iletişimi, müşterilerin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ekonominin ve piyasanın değişken dinamiklerine uyumlu planlama ve strateji ihtiyacı, sürekli fark yaratarak rekabetin ötesine geçme gereksinimi, hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak gittikçe küçülen dünyada hızla değişen değer ve algılar, itiraz ve şikayetlerin yönetilmesi, her an sayısı artan rakipler, en deneyimli satış elemanının bile sürekli karşılaştığı engeller olarak karşımıza çıkmakta.

Bu program, satış sanatı ve pazarlama bilimi konusunda formal bir eğitim almış olsun veya olmasın, değişen dünyada performans ve başarısını arttırmak isteyen yönetici ve çalışanlara satış, pazarlama, müşteri yönetimi, sorun çözme ve stratejik planlama kavramlarını anlatmayı ve içselleştirmeyi hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey satış yöneticileri katılabilir. En az 7 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

Satış becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim satış yöneticilerine özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

TEORİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alan Prosedürleri
Rsik Değerlendirmesi
Kapalı Alan İş İzinleri
Yüksekte Çalışma İlkeleri
Kapalı Alan KKD Kullaınımı Ve Kontrolü
Kurtarma Ekipmanları Tanıtımı
Ortam Ölçümleri
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
Acil Durum Planları
Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu
Giriş Olmadan Kurtarma
Tehlikeli Durumlarda Iletişim
Kapalı Alan İçi ve Dış Alan Faaliyetleri

PRATİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alanlarda Gaz Ölçüm Cihazı Kullanımı
Atmosfer Test Ölçümü ve Gözlemi
Gaz Ölçüm Cihazı Için Temiz Hava Kalibrasyonu
Kapalı Alan Ekipmanları Kullanımı
Güvenli Tahliye
Mevcut Ekipman Üzerinde Çarpma Testi
Solunum Cihazı Kullanımı
Sedye Kullanımı

MN02 – Satış Yönetimi

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve ... Show more
Instructor
Numeko Academy
1 Student enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve hizmete sahip olsanız bile, müşterinin bundan haberi yoksa bunlar hiç bir işe yaramaz. Satış ve pazarlamanın gün geçtikçe birbirinden ayrılmaz hale geldiği, hızla sanalleşmekte olan bir piyasada yüzyıllardır değişmeyen tek gerçek, satış yapmanın hala dünyanın en zor işlerinden biri olduğu. Bugün satın alma kararları ister insanlar tarafından, ister gelişmiş uygulama yazılımları tarafından verilsin, satış konusunda günümüzle geçmişin bir başka değişmeyen ortak yanı da, satılan şeyin ürün veya hizmetin kendisi değil, müşteride yarattığı değer olduğu gerçeği.

Bunun yansıra her gün biraz daha karmaşıklaşan müşteri iletişimi, müşterilerin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ekonominin ve piyasanın değişken dinamiklerine uyumlu planlama ve strateji ihtiyacı, sürekli fark yaratarak rekabetin ötesine geçme gereksinimi, hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak gittikçe küçülen dünyada hızla değişen değer ve algılar, itiraz ve şikayetlerin yönetilmesi, her an sayısı artan rakipler, en deneyimli satış elemanının bile sürekli karşılaştığı engeller olarak karşımıza çıkmakta.

Bu program, satış sanatı ve pazarlama bilimi konusunda formal bir eğitim almış olsun veya olmasın, değişen dünyada performans ve başarısını arttırmak isteyen yönetici ve çalışanlara satış, pazarlama, müşteri yönetimi, sorun çözme ve stratejik planlama kavramlarını anlatmayı ve içselleştirmeyi hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey satış yöneticileri katılabilir. En az 7 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

Satış becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim satış yöneticilerine özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

TEORİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alan Prosedürleri
Rsik Değerlendirmesi
Kapalı Alan İş İzinleri
Yüksekte Çalışma İlkeleri
Kapalı Alan KKD Kullaınımı Ve Kontrolü
Kurtarma Ekipmanları Tanıtımı
Ortam Ölçümleri
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
Acil Durum Planları
Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu
Giriş Olmadan Kurtarma
Tehlikeli Durumlarda Iletişim
Kapalı Alan İçi ve Dış Alan Faaliyetleri

PRATİK – 1/2 Gün (4 Saat)

Kapalı Alanlarda Gaz Ölçüm Cihazı Kullanımı
Atmosfer Test Ölçümü ve Gözlemi
Gaz Ölçüm Cihazı Için Temiz Hava Kalibrasyonu
Kapalı Alan Ekipmanları Kullanımı
Güvenli Tahliye
Mevcut Ekipman Üzerinde Çarpma Testi
Solunum Cihazı Kullanımı
Sedye Kullanımı