MN02 – Satış Yönetimi

Hangi iş alanında olursanız olun, ürün veya hizmetinizin satışı gerçekleşmediği sürece o alanda fazla kalamazsınız. Dahası, en iyi ürün ve hizmete sahip olsanız bile, müşterinin bundan haberi yoksa bunlar hiç bir işe yaramaz. Satış ve pazarlamanın gün geçtikçe birbirinden ayrılmaz hale geldiği, hızla sanalleşmekte olan bir piyasada yüzyıllardır değişmeyen tek gerçek, satış yapmanın hala dünyanın en zor işlerinden biri olduğu. Bugün satın alma kararları ister insanlar tarafından, ister gelişmiş uygulama yazılımları tarafından verilsin, satış konusunda günümüzle geçmişin bir başka değişmeyen ortak yanı da, satılan şeyin ürün veya hizmetin kendisi değil, müşteride yarattığı değer olduğu gerçeği.

Bunun yanısıra her gün biraz daha karmaşıklaşan müşteri iletişimi, müşterilerin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ekonominin ve piyasanın değişken dinamiklerine uyumlu planlama ve strateji ihtiyacı, sürekli fark yaratarak rekabetin ötesine geçme gereksinimi, hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak gittikçe küçülen dünyada hızla değişen değer ve algılar, itiraz ve şikayetlerin yönetilmesi, her an sayısı artan rakipler, en deneyimli satış elemanının bile sürekli karşılaştığı engeller olarak karşımıza çıkmakta.

Bu program, satış sanatı ve pazarlama bilimi konusunda formal bir eğitim almış olsun veya olmasın, değişen dünyada performans ve başarısını arttırmak isteyen yönetici ve çalışanlara satış, pazarlama, müşteri yönetimi, sorun çözme ve stratejik planlama kavramlarını anlatmayı ve içselleştirmeyi hedefler.

Ön Koşul

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey satış yöneticileri katılabilir. En az 7 yıllık iş deneyimi gereklidir.

Kimler Katılmalı?

Satış becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim satış yöneticilerine özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Kişisel yönetim

 • Zihnin buzdağı
 • Beynin yapısı
 • Limbik Sistem
 • Öğrenme mekanizması
 • Duygusal Hafıza
 • Kişilik profilleri
 • Gözlemle kişilik profilleme

2. İletişim Yönetimi

 • İletişimin kuralları
 • Dinleme
 • Soru sorma
 • Maslow-Herzberg Motivasyon modelleri
 • Baskı Altında Davranış
 • Özgüvenli Tavır – ‘Assertiveness’
 • İknanın psikolojisi
 • Kişilik profillerine göre ikna
 • NLP EAC, vücut dili ve duygudurum izleme
 • NLP Sözel alt metin okuma
 • Dinlemenin kanalları
 • Çatışma yönetiminde ben dili modeli
 • Hayır diyebilmek
 • Fark yaratma ve handikap ilkesi

3. Satış ve pazarlık yönetimi

 • Karar alma problemi – Oyun teorisi
 • Çatışma çözümleme – Pazarlık teorisi
 • Satın almanın irrasyonelliği
 • Müşteriyi yönlendirme – ‘Influence’
 • Müşteri erişimi ve satış hunisi

4. Temel pazarlama ve strateji yönetimi

 • Pazarlamanın 5 ‘P’si
 • Pazar konumu ve Ansoff matrisi
 • Ürün-kaynak ilişkisi ve BCG maodeli
 • Ürün yaşam eğrisi
 • Pazarlama gözüyle ihtiyaç ve pazar dengesi
 • Pareto kuramı ve müşteri sadakati
 • SWOT – TOWS: Stratejik analiz ve planlama
 • Rekabet ve değer zinciri
 • Müşteri kimdir, ne bekler?
 • Problem çözümünde kök neden analizi

Uygulama Kapsamı

 • Vaka analizleri
 • Bireysel geri bildirim ve değerlendirmeler
 • Kapanış
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 8 öğrenci
Süre: 3 Gün
Seviye: Başlangıç

Hemen Teklif İsteyin