Have a question?
Message sent Close
Yüksekte Güvenli Çalışma
1 Gün
Members only
Kursun genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların ...
Orta
1 Gün
Members only
Safe Working at Height
1 Gün
Members only
The general aim of the course is to learn how to use personal protective equipment in different work conditions. Participants will master the dange...
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 gün
Members only
Orta
1 gün
Members only
Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness and raise awareness about the risks and protection measures specific to the work and...
İleri
1 Day
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
Çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konus...
İleri
1 Gün
Members only
1 Gün
Members only
It is the Numeko Academy Training Program, which aims to raise awareness about the importance of occupational health and safety culture, teamwork a...
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşma...
Orta
1 Gün
Members only
It is the Numeko Academy Training Program created on the issues of occupational health and safety of employee representatives, in accordance with t...
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş...
Orta
1 Gün
Members only
Our aim is to inform our employees on Occupational Health and Safety, to minimize errors in this field and to work safer; It is the Numeko Academy ...
İleri
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamak...
İleri
1 Gün
Members only
Numeko Academy Training Program, which aims to provide a healthy and safe environment in workplaces, to reduce occupational accidents, to inform em...
İleri
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek...
İleri
1 Gün
Members only
1 Gün
Members only
It is the Numeko Academy Training Program created with the aim of transferring the requirements, control elements and safe working methods in elect...
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla Elektrikle ilgili...
Orta
1 Gün
Members only
It is the Numeko Academy Training Program created with the aim of raising the awareness of the participants about the precautions and practices to ...
Orta
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
İş yerlerinde olası acil durum hallerinde, olay vuku bulmadan önce alınması gerekli tedbir ve uygulamaları, olay anında yönetimin sağlanması, etkin...
Orta
1 Gün
Members only
1 Gün
Members only
It is the Numeko Academy Training Program, which aims to inform our employees about Fire Safety, to teach correct intervention methods during fire,...
Başlangıç
1 Gün
Members only
Diğer Katagoriler
1 Gün
Members only
Çalışanlarımızın Yangın Güvenliği konusunda bilgilendirerek, Yangın esnasında doğru müdahale yöntemlerini öğretmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma...
Başlangıç
1 Gün
Members only
Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma1
2 Gün
Members only
Created with the objectives of gaining the knowledge and skills to plan, execute and use the necessary equipment and equipment for the rescue team ...
İleri
2 Gün
Members only
Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma
2 Gün
Members only
Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıla...
İleri
2 Gün
Members only